Skanserne ved Horsens Fjord

Afstand: 11.39 Km

Svenskeskansen i Tønballe Skov er formentlig opført under svenskekrigen i 1658. Målet var at beskytte Horsens by ved fjordmundingen. Det siges, at fyrretræerne, som i dag vokser på skansen, stammer fra frø, som soldaterne uden at vide det medbragte i deres udstyr.
De to kanoner, som er opstillet på skansen, stammer fra linieskibet Christian VII, der i vinteren 1787 forliste i en storm ved Anholt. Gustav Glud fra Tønballegaard købte kanonerne i 1906.

Store Batteri ved Hundshage formodes opført under Englandskrigen fra 1807 til 1814. Skansen var en 5-strålet bastion med dybdegrave og høje volde, et solidt blikhus, mandskabsbarakker, krudttårn og brønd. På Horsens Museum kan man se en kopi af anlægget. Justitsråd Poul Glud fra Jensgaard var ansat til at lede forsvaret. Store Batteri er i løbet af de sidste 50 år ædt af havets bølger.
Lille Batteri ved Hesteodde nord for Snaptun menes at være den ældste skanse. Kong Frederik II befalede i 1566, at bønderne i Bjerre Herred skulle opkaste en skanse ved indsejlingen til fjorden. Lille Batteri er i dag overpløjet, men man kan stadig fornemme anlægget.

 

Opdateret af: Destination Kystlandet  | info@kystlandet.com
Kyststien med udsyn til Hjarnø Fotograf: Destination Kystlandet Copyright: Destination Kystlandet
Ved Tønballe Naturcenter ligger en gammel kanon Fotograf: Destination Kystlandet Copyright: Destination Kystlandet
Skrænt ved Tønballe Naturcenter Fotograf: Destination Kystlandet Copyright: Destination Kystlandet
Par på gåtur på stranden Fotograf: Destination Kystlandet Copyright: Destination Kystlandet
Fotograf: VisitJuelsminde Copyright: VisitJuelsminde
Ved Tønballe Naturcenter ligger en gammel kanon Fotograf: Destination Kystlandet Copyright: Destination Kystlandet
Skrænt ved Tønballe Naturcenter Fotograf: Destination Kystlandet Copyright: Destination Kystlandet