Erik Menveds Borg

Afstand: 19.88 Km

I det nordøstlige hjørne af Bygholm Park findes resterne er Erik Menveds borg. Resterne ses i form få byggefundamenter og enkelte bevaret voldgrave. Det hele kommer frem i en lysning i parken delvist skjult at træer og bevoksning i dag. Det er et dejligt sted at tage en picnic kurv med, hvor man kan nyde naturen og samtidig tænke på lidt historie.

Middelalder borgen blev opført tilbage i 1313 for at holde de oprørske, jyske bonder i ave. Borgen blev tvangsopført på en høj kaldet Slangebjerg og var i brug helt frem til år 1617. Kong Christian den 4. befalede borgen nedrevet i 1617 og materialerne blev anvendt til istandsættelse af Stjernholm Slot, der lå omtrent hvor Stjernholmsgade og Ole Worm Gade ligger i Horsens i dag.

Opdateret af: Destination Kystlandet  | info@kystlandet.com
Erik Menveds Borgruin i Bygholm Park Fotograf: Destination Kystlandet Copyright: Destination Kystlandet
Mindesten for Aage Simonsen på Erik Menveds Borgruin Fotograf: Destination Kystlandet Copyright: Destination Kystlandet
Udsigt fra Erik Menveds Borgruin Fotograf: Destination Kystlandet Copyright: Destination Kystlandet