Stegø Mølle

Afstand: 17.35 Km

Den flotte hvide mølle på Stegø er et smukt vartegn - og har været af stor betydning for arbejdet på at inddæmme hele området, hvor der før var hav. Stegø Mølle, som tidligere lå på en ø, har været med til at pumpe de omkringliggende engområder tørre.

Møllen nedbrændte i 1974, men blev genopbygget, delvis med materiale fra Langø Mølle, som ligger på en anden "ø" længere ud af kysten.

Møllen er i privat eje og kan kun ses fra vejen.

Opdateret af: VisitNordfyn  | info@visitnordfyn.dk
Fotograf: VisitNordfyn