Stegø Mølle

Afstand: 17.33 Km

Stegø Mølle, som tidligere lå på en ø, har været med til at pumpe de omkringliggende engområder tørre. Møllen nedbrændte i 1974, men blev genopbygget, delvis med materiale fra Langø Mølle, som ligger på en anden "ø" længere ud af kysten. Møllen er i privat eje og kan kun ses fra vejen.

Opdateret af: VisitNordfyn  | info@visitnordfyn.dk
Fotograf: VisitNordfyn