Ophold
Afregning for opholdet betales med det fulde beløb ved afrejse, medmindre forudbetaling er sket ved online booking.

Priser
De angivne priser er inkl. moms.

Når du handler hos Danske Hoteller A/S og dets datterselskaber, kan du opleve at blive opkrævet et administrationsgebyr.

Gebyret svarer til DKK 38,- pr. gæst pr. overnatning. Og vil altid være indeholdt i den pris du ser, og betaler. F.eks. via online bookinger via hjemmesider.

Gebyret dækker over de omkostninger, der er forbundet med ekspeditionen af bookinger og bestillinger.

Ved fremsendelse af faktura på mail eller via EAN må påregnes fakturagebyr på kr. 75,-

Vær opmærksom på, at Danske Hoteller og dets datterselskaber ikke har en fast prisliste på overnatning og ophold. Derfor kan priserne ændre sig i både positiv og negativ retning uden varsel. Den pris, der aftales eller fremgår ved rejsens bestilling, er derfor gældende.

Online booking
Ved online booking betales det fulde beløb (100%) inkl. evt. tilkøb samtidig med bookingen. Betalingen foretages med et af følgende danske eller internationale betalingskort, der er godkendt af Teller A/S. Der pålægges transaktionsgebyr.

Betaling med dankort
Læs mere her: https://www.dankort.dk/Pages/onlinehandel-med-dankort.aspx 

Afbestilling
Ved afbestilling af ophold på pga. akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som rammer lejer, ægtefælle, børn, forældre eller søskende, tilbagebetales det fulde lejebeløb (100%).

Alm. overnatning: afbestilling skal ske skriftligt senest 2 dage før ankomst. Ved reservation senere end 2 dage før ankomst er afbestillingsfristen 24 timer. Dog senest kl. 18.00 dagen før ankomst.

Messebekræftelse: annullering kan frit foretages indtil 30 dage før ankomst ved skriftlig meddelelse til hotellet, derefter faktureres i henhold til bekræftelse.

Ophold (inkl. mad): afbestilling af hele arrangementet kan frit foretages indtil 30 dage før ankomst ved skriftlig meddelelse til hotellet, derefter faktureres i henhold til bekræftelse.
Reduktion: reduktion i antal deltagere op til 50 %, kan frit foretages indtil 21 dage før ankomst ved skriftlig meddelelse til hotellet, derefter faktureres i henhold til bekræftelse. Reduktion i antal deltagere, op til 25 %, kan frit foretages indtil 14 dage før ankomst ved skriftlig meddelelse til hotellet, derefter faktureres i henhold til bekræftelse.

Overskrides afbestillingsfristen, betales 100% af den samlede værelsespris inkl. evt. tilkøb i afbestillingsgebyr. Således også hvis afrejsetidspunktet ændres under opholdet, samt udeblivelse fra reservationen.

Force majeure
Såfremt opholdet forhindres pga. force majeure (naturkatastrofer, strejke, krigshandlinger, optøjer og lignende) er Danske Hoteller A/S ikke erstatningspligtig for afbrudte eller ikke gennemførte ophold.

Samtykke
Ved booking af opholdet giver du samtykke til at modtage en sms og en email med et link til praktisk information om dit ophold, samt mulighed for at du kan bestille yderligere fordele, som du kan gøre brug af før, under eller efter dit ophold.