Harridslevgaard Slot

Afstand: 20.30 Km

 | +45 6481 2044 |  info@visitnordfyn.dk | 
Harridslevgaard er det kønneste renæssanceslot og herregård, hvor der både har boet vikinger, konger og dygtige adelskvinder!

Harridslevgaard Slot ved Bogense er en smuk renæssancebygning.

Harritslevgaard eller Harridslevgaard?

Harritslevgaard eller Harridslevgaard? Slottet bliver stavet på flere forskellige måder, men det udtales på samme måde. Vi staver det på den fynske måde, så det er Harridslevgaard. Det tidligere gods var engang en herregård, der med navnet Haræslef i Valdemar Atterdags Jordebog i 1231 var en del af kongens ejendom.

Haræslef hørte med et par afbrydelser under Kronen til 1560, og Danmarks gamle konger og dronninger har også boet her. Vikingehelten Palnatoke boede her i 900-tallet sammen med sin fostersøn Svend Tveskæg. Hvis du kigger på marken foran Harridslevgård fra Odensevej, kan du se en gammel gravhøj. Den bliver kaldt Palnatokes Høj, og man sagde at den gamle  fynske helt blev begravet her.

Den gamle middelalderborg er her ikke mere. Den blev revet ned, da kongens rådgiver Breide Rantzau købte herregården i 1589, og i dag eksisterer det smukke og velbevarede renæssanceslot, som han fik opført fra 1606.

Anne, Christiane og de andre ejere

Breide Rantzaus søn Cai arvede Harritslevgård, og efter Cai Rantzaus død var hans enke Anne Lykke ejer af herregården. Hun havde et forhold til Christian den 4.s ældste søn, og det var kongen ikke begejstret for! Anne Lykke blev bl.a. anklaget for at stå i forbindelse med en troldkvinde og fængslet. Hun slap dog fri og fik en anden ægtemand.

Harritslevgaard havde forskellige ejere, inden adelskvinden Christiane Hoppe kom til. Hun giftede sig som 26-årig med den 49-årige Hans Lassen til Harridslevgaard. Han døde efter 5 års ægteskab, og Christiane arvede slottet efter sin mand og opbyggede Danmarks største stutteri, mejeri, smuk have og et succesfuldt landbrug. Efter Christianes tid gik det dog dårligere for de skiftende ejere, der solgte mere og mere jord fra.

I 1829 blev herregården solgt til Andreas Erich Heinrich Ernst Bernstorff-Gyldensteen fra Gyldensteen. I de næste 150 år stod Harritslevgaard ofte tom. I 1963 solgte Carl-Johan Bernstorff hovedbygningen og haven til Frank Nicolajsen, mens avlsgården og jorden forblev en del af godset Gyldensteen. I 1980'erne blev Harritslevgaard solgt til familien Schimko og var i familiens eje indtil 2023.

Er der spøgelser på Harridslevgaard?

Christiane Hoppe ejede Harridslevgaard fra 1740 til 1769 og skabte herregårdens storhedstid med stutteri, der solgte heste til Østrig, Frankrig og Italien, stort mejeri og succesrigt landbrug. Foged Niels Hunderup var med til at skabe dette, men han var i modsætning til Christiane meget upopulær, fordi man anså ham for en bedrager, der snød bønderne for penge. Han var også en meget streng mand, der efter sigende slog sin søster ihjel, fordi hun blev gravid uden for ægteskab.

Efter Niels Hunderup døde, kom han da heller ikke i himlen - han blev ved med at gå igen, og man så ham på sit gamle kontor og på sin grå hest. Flere præster prøvede at mane ham i jorden uden succes, men en kapellan var stædig og fik ham manet i jorden for evigt.

Christiane Hoppe skulle også gå igen som Den Hvide Dame, men hun er noget mere fredelig - og hun har da også haft en mere fredfyldt tid på herregården.

Harridslevgaard i dag

I dag er slottet i privat eje under THORNICO v/ Thor og Christian Stadil.

Harridslevgaard er løbende blevet renoveret gennem årene.

Den imponerende riddersal på 400 kvm er den største i privateje i landet.
Middelalderkælderen er bygget før den nuværende slotsbygning kom til, og den er derfor noget af det ældste på hele Nordfyn. Kælderen har smukke hvælvinger og rummer også slottets store, flotte køkken.

Adgang

Harridslevgaard er ikke åben for for offentligheden.

Den flotte bygning kan ses fra vejen.Opdateret af: VisitNordfyn  | info@visitnordfyn.dk
Slottet Harridslevgaard med tårnet forrest Fotograf: Børge Pedersen Copyright: VisitNordfyn
Indgangen til Harridslevgaard Fotograf: Børge Pedersen Copyright: VisitNordfyn
Slotsgården ved Harridslevgaard med rhododendronbusk Fotograf: Børge Pedersen Copyright: VisitNordfyn
Påfugl ved den gamle vandmølle ved Harridslevgaard Fotograf: Børge Pedersen Copyright: VisitNordfyn
Harridslevgaard slot set fra græsplænen, hvor påfuglene spankulerer Fotograf: Børge Pedersen Copyright: VisitNordfyn
Harridslevgaard og den hvide trappe til græsplænen Fotograf: VisitNordfyn Copyright: VisitNordfyn
Harridslevgaard Slot med hovedbygning, tårn og sidefløje Fotograf: Børge Pedersen Copyright: VisitNordfyn